Avsetninger av inntekter og kostnader 31.12

Jeg fikk spørsmål her om dagen fra en forening som hadde fakturert medlemskontigenten for 2015 i desember 2014. Spørsmålet gjaldt hvordan de skal bokføre fakturaen for å få inntekten i riktig år. Her får du svaret på det som er korrekt behandling. Og jeg vil også ta for meg andre tilfeller av periodiseringer, som f.eks. hvordan bokføre en inngående faktura datert 31.12.2014 men som gjelder 2015.

Alle kontonumrene og -navn er hentet fra kontoplanen i iExcel Regnkapsbok.

 

Screen Shot 2015-01-13 at 04.13.28

Visste du forresten at Regnskap i Excel gjør jobben enklere? Premium-versjonen er et fullverdig og komplett regnskapssystem for små virksomheter og foreninger. Du kan starte ned en gratis Excel mal som du får her: www.iExcelbooks.no

Ja, så var det svaret da, på hvordan du fører UTGÅENDE FAKTURAER

1. Bokføring av selve fakturaene

Du skal alltid bokføre alle fakturaene som vanlig på fakturadato. Så lenge de er fakturert i 2014, skal de bokføres på 2014. Er de fakturert i 2015 skal de bokføres på 2015. Dette gjelder spesielt for merverdiavgiftspliktige virksomheter.

2. Justeringsbilag (avsetning)
Lag en liste over alle fakturaene som er bokført i 2014 og hvor inntekten skal komme på 2015. På listen fører du opp bilagsnummer, fakturanummer og beløp. Hvis det er merverdiavgift på fakturaene, skal du kun ta NETTOBELØP eks. mva.

Den komplette listen blir bare ETT bilag, hvor det er TOTALSUMMEN du skal bokføre. Den fører du slik:

Debet 3090 Tidsavgrensning salgsinntekter (mva-kode 0)
Kredit 2970 Uopptjent inntekt

På konto 2970 står fakturerte, ikke opptjente inntekter som gjeld. Når du kommer til januar 2015, kan du reversere posteringen. Da blir uopptjent inntekt kr. 0, og inntektene har blitt bokført på konto 3090.

Det blir tilsvarende behandling av forskuddsfakturerte kostnader.

Sett opp et bilag med fakturaer bokført i 2014 som skal peridiseres slik at kostnaden kommer på 2015. Også her er det nettobeløpet eks. mva. som skal tas med.

For kostnader er det mest riktig å fordele beløpene ut på de relevante kostnadskontiene, f.eks. slik:
Kredit 4000 Varekjøp -45.000 mva 0
Kredit 7500 Forsikring – 8.770 mva 0
Debet 1740 Forskuddsfakturerte kostnader (periodisert) + 53.770

Hva med inntekter vedr. 2014 som ikke har blitt fakturert før i 2015?

Igjen: Fakturaer bokføres etter fakturadat0. Dette blant annet er viktig for korrekt mva-behandling.

Dette kan betegnes som opptjente ikke fakturerte inntekter også? De avsettes slik:
Debet 1530 Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kredit 3090 Tidsavgrensning Salgsinntekter (netto eks. mva)

Hva med kostnader som er påløpt i 2014 men ikke fakturert før i 2015

Fakturaene føres etter fakturadato. Deretter lager man en samleoversikt over slike kostnader med nettobeløp. Totalsummen føres slik:
Debet KOSTNADSKONTOer (netto eks. mva)
Kredit 2960 Påløpne kostnader

Vesentlighetsprinsippet

Det er ikke noe vits å ta hensyn til enkeltstående fakturaer (verken inngående eller utgående) på småbeløp. Små virksomheter står ganske fritt i å la være å periodisere inntekter og -kostnader. Det er vanlig å sette en grense for hva som er vesentlig beløp, og den varierer fra bedrift til bedrift avhengig av størrelse o.l.

Et firma med årsomsetning på 1 million, trenger ikke å ta hensyn til en faktura på 5000 kroner, mens et firma med årsomsetning på 50.000 bør gjøre det. Siden det er et visst spillerom her, vil det valget man tar kunne gjøres ut fra hva man ønsker av skattemessige eller andre årsaker.

 

About the Author admin

Leave a Comment:

8 comments
Add Your Reply