Avsetninger av inntekter og kostnader 31.12

Jeg fikk spørsmål her om dagen fra en forening som hadde fakturert medlemskontigenten for 2015 i desember 2014. Spørsmålet gjaldt hvordan de skal bokføre fakturaen for å få inntekten i riktig år. Her får du svaret på det som er korrekt behandling. Og jeg vil også ta for meg andre tilfeller av periodiseringer, som f.eks. hvordan bokføre en inngående faktura datert 31.12.2014 men som gjelder 2015.

Alle kontonumrene og -navn er hentet fra kontoplanen i iExcel Regnkapsbok.

 

Screen Shot 2015-01-13 at 04.13.28

Visste du forresten at Regnskap i Excel gjør jobben enklere? Premium-versjonen er et fullverdig og komplett regnskapssystem for små virksomheter og foreninger. Du kan starte ned en gratis Excel mal som du får her: www.iExcelbooks.no

Ja, så var det svaret da, på hvordan du fører UTGÅENDE FAKTURAER

1. Bokføring av selve fakturaene

Du skal alltid bokføre alle fakturaene som vanlig på fakturadato. Så lenge de er fakturert i 2014, skal de bokføres på 2014. Er de fakturert i 2015 skal de bokføres på 2015. Dette gjelder spesielt for merverdiavgiftspliktige virksomheter.

2. Justeringsbilag (avsetning)
Lag en liste over alle fakturaene som er bokført i 2014 og hvor inntekten skal komme på 2015. På listen fører du opp bilagsnummer, fakturanummer og beløp. Hvis det er merverdiavgift på fakturaene, skal du kun ta NETTOBELØP eks. mva.

Den komplette listen blir bare ETT bilag, hvor det er TOTALSUMMEN du skal bokføre. Den fører du slik:

Debet 3090 Tidsavgrensning salgsinntekter (mva-kode 0)
Kredit 2970 Uopptjent inntekt

På konto 2970 står fakturerte, ikke opptjente inntekter som gjeld. Når du kommer til januar 2015, kan du reversere posteringen. Da blir uopptjent inntekt kr. 0, og inntektene har blitt bokført på konto 3090.

Det blir tilsvarende behandling av forskuddsfakturerte kostnader.

Sett opp et bilag med fakturaer bokført i 2014 som skal peridiseres slik at kostnaden kommer på 2015. Også her er det nettobeløpet eks. mva. som skal tas med.

For kostnader er det mest riktig å fordele beløpene ut på de relevante kostnadskontiene, f.eks. slik:
Kredit 4000 Varekjøp -45.000 mva 0
Kredit 7500 Forsikring – 8.770 mva 0
Debet 1740 Forskuddsfakturerte kostnader (periodisert) + 53.770

Hva med inntekter vedr. 2014 som ikke har blitt fakturert før i 2015?

Igjen: Fakturaer bokføres etter fakturadat0. Dette blant annet er viktig for korrekt mva-behandling.

Dette kan betegnes som opptjente ikke fakturerte inntekter også? De avsettes slik:
Debet 1530 Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Kredit 3090 Tidsavgrensning Salgsinntekter (netto eks. mva)

Hva med kostnader som er påløpt i 2014 men ikke fakturert før i 2015

Fakturaene føres etter fakturadato. Deretter lager man en samleoversikt over slike kostnader med nettobeløp. Totalsummen føres slik:
Debet KOSTNADSKONTOer (netto eks. mva)
Kredit 2960 Påløpne kostnader

Vesentlighetsprinsippet

Det er ikke noe vits å ta hensyn til enkeltstående fakturaer (verken inngående eller utgående) på småbeløp. Små virksomheter står ganske fritt i å la være å periodisere inntekter og -kostnader. Det er vanlig å sette en grense for hva som er vesentlig beløp, og den varierer fra bedrift til bedrift avhengig av størrelse o.l.

Et firma med årsomsetning på 1 million, trenger ikke å ta hensyn til en faktura på 5000 kroner, mens et firma med årsomsetning på 50.000 bør gjøre det. Siden det er et visst spillerom her, vil det valget man tar kunne gjøres ut fra hva man ønsker av skattemessige eller andre årsaker.

 

About the Author admin

Leave a Comment:

8 comments
Tommy says 22. juni 2017

Hei.
Jeg har to spørsmål:
1) Driver Enkeltpersonsforetak og er ikke momsregistrert.
Fakturerer for et helt skoleår (undervisning) i 2016, der 4 måneder av undervisningen foregår i 2016 og 5 måneder i 2017 (totalt 9 måneder).
a) Hvordan blir riktig bokføring av dette i 2016?
b) Og hvordan bokfører man dette riktig i 2017?

2)
Har også noen som er med på samme utdannelsen (4 måneder i 2016 og 5 måneder i 2017), men der jeg ikke fakturerer før i 2017.
Dermed har jeg hatt opptjent, ikke fakturert inntekt i 2016.
a) Hvordan bokfører jeg dette i 2016?
b) Og hvordan bokføres dette riktig med faktura og annen bokføring i 2017?
Hvis fakturaen lages for hele beløpet, vil jo deler av inntekten bli bokført to ganger… SÃ¥ da trenger jeg ogsÃ¥ Ã¥ bokføre noe mer (trekke fra) for den delen av inntekten som ble satt som inntekt i 2016 (hvis jeg har forstÃ¥tt riktig)…? Hvordan gjør jeg dette riktig?

Reply
Sigurd Renander says 22. juni 2017

Hei.

Takk for gode spørsmål.

Jeg svarer på spørsmål 1 i dag (og venter med spørsmål 2 til i morgen)

Fakturaene bokfører du på fakturadato til kredit på salgskonto, la oss si 3200 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet.

Pr. 31.12.2016 må du sette opp et regnestykke over hvor stor andel av bokførte inntekter som gjelder 2017 (dvs. fakturerte, ikke opptjente inntekter).
Summen av dette skal stå som gjeld i 2016-regnskapet og inntektsføres i 2017-regnskapet.

Hvis vi bruker iExcelbooks.no sin kontoplan (som samsvarer med norsk standard) kan vi bruke konto 2160 Uopptjent inntekt til periodiseringen av salgsinntekter.

Hvis det er en saldo på konto 2160 fra 2015, på la si -30.000 (minus for kreditsaldo), og uopptjent inntekt pr. 31.12.2016 er på -50.000, skal kreditsaldoen økes med -20.000. Poenget er at du skal sette opp slik at saldoen blir -50.000, og da må du ta hensyn til evt. allerede bokført beløp på kontoen.

Det enkleste er å bruke ordinær konto for salgsinntekter som motkonto, dvs. konto 3200.

Postering 2016: Dato 31.12.2016 Tekst: Periodisering av salgsinntekter 2016/2017 Beløp 20.000 Debet 3200 Mva-kode 0 Kredit 2160

Når du kommer til 2017, kan du enten tilbakeføre denne avsetningen, eller du kan droppe det. Du skal jo uansett ta samme øvelsen pr. 31.12.2017.

Hvis du ønsker å tilbakeføre avsetningen, kan du føre dette slik:
Postering 2017: Dato 01.01.2017 Tekst: Tilbakeført periodisering salgsinntekter 2016 Beløp 50.000 Debet 2160 Kredit 3200 Mva-kode 0.

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

Reply
Sigurd Renander says 23. juni 2017

Svar på nr. 2:

Faktura føres som vanlig, dvs. etter faktureringsdato (og -år) som i dette tilfellet er 2017. Alle 9 månedene er med på fakturaen.

Det betyr at du har tjent opp 4/9-deler av fakturabeløpet i 2016. Du lager en avsetning som gjør at dette blir inntektsført i 2016.

Dette blir en DEBET-post i balansen, alts̴ en Eiendel Рen fordring. Du kan bruke konto 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter. Hvilken resultatkonto du bruker er en smakssak. Bruk gjerne konto 3200 men med en beskrivende bilagstekst slik at du kan lese av rapportene at dette er en avsetningspostering.

Når du kommer til 2017 og fakturerer kunde for de 9 månedene, skal som sagt fakturaen bokføres som normalt (debet 1500 og reskontro / kredit 3200).

Om du tilbakefører avsetningen på 1530 samtidig, eller om du venter til 31.12.2017 avhenger av hva du foretrekker og hvor mange fakturaer det er som periodiseres på denne måten. Mange periodiseringer tilsier at du tar alt pr. 31.12. hvert år og blåser i å tilbakeføre enkeltavsetninger. Resultatet blir det samme om du tilbakefører fjorårets avsetning i januar eller i desember. Det gjelder om du har 1 avsetning eller 10 avsetninger.
I 2016 for du en inntekt på 4/9-deler
I 2017 får du du først en inntekt på 9/9-deler (ved bokføring av fakturaen). Når fjorårets avsetning tilbakeføres får du en debetpostering på inntektskonto på 4/9-deler. Netto inntekt i 2017 blir dermed 5/9-deler.

Mvh. Sigurd

Reply
Tommy says 23. juni 2017

Hei igjen.
Takk for svaret.
Angående det første spørsmålet mitt:

Jeg har bokført følgende og lurte da på om det blir riktig:
1)
I 2015 regnskapet:
a) La inn all fakturaene i regnskapet – Debet 3201 – Salgsinntekt unntatt avgift – kurs, Kredit 1500 (Kundefordringer)
b) Bokførte alle delbetalingene av fakturaene gjennom 2015 – Debet 1920, Kredit 1500 (Kundefordringer)
c) 31.12.2015 Рregnet ut hva 5 m̴neder av totalt fakturerte salgsinntekter for undervisnigen i 2015 er Рla oss si 240.000 kr
b) Bokført 31.12.2015 med tekst «Avsetning av periodiserte inntekter – 2015 / 2016» :
Debet 3290 – Periodiserte inntekter (240.000)
Kredit 2900 – Forskudd fra kundene (-240.000)

2)
I 2016 regnskapet:
a) Bokført 01.01.2016 med teksten «Periodiserte inntekter fra 2015 inn pÃ¥ 2016 regnskapet»:
Debet 2900 – Forskudd fra kundene (240.000)
Kredit 3290 – Periodiserte inntekter (-240.000)
b) La inn alle nye fakturaer for ny oppstart av undervisningen i regnskapet – Debet 3201 – Salgsinntekt unntatt avgift – kurs, Kredit 1500 (Kundefordringer)
c) Bokførte alle delbetalingene av fakturaene gjennom 2016 – Debet 1920, Kredit 1500 (Kundefordringer)
d) Regnet ut hva 5 m̴neder av totalt fakturerte salgsinntekter for undervisningen i 2016 er Рla oss si 200.000 kr
e) Bokført 31.12.2016 med teksten «Periodiserte inntekter fra 2015 inn pÃ¥ 2016 regnskapet»:
Debet 3290 – Periodiserte inntekter (200.000)
Kredit 2900 – Forskudd fra kundene (-200.000)

3) I 2017 regnskapet:
a) Bokført 01.01.2017 med teksten «Periodiserte inntekter fra 2016 inn pÃ¥ 2017 regnskapet»:
Debet 2900 – Forskudd fra kundene (200.000)
Kredit 3290 – Periodiserte inntekter (-200.000)

– Blir dette riktig?
Saldoen per 31.12.2016 p̴ 3290 РPeriodiserte inntekter-kontoen er jo = -40.000 (Kredit) og
p̴ 2900 РForskudd fra kundene-kontoen er saldoen = -200.000.
Har dette noe å si?

– Bør jeg opprette en ny konto pÃ¥ kontoplanen min som heter 2160 Uopptjent inntekt til periodiseringen av salgsinntekter i stedet for Ã¥ bruke konto 2900 – Forskudd fra kundene? 2900 kontoen min gÃ¥r til 2900 – kontoen FOrskudd fra kundene i Næringsoppgave 1.

Reply
Sigurd Renander says 23. juni 2017

Hei,

Nr. 1 ser riktig ut bortsett fra 1a som er angitt med feil fortegn (debet/kredit)
Fakturaene skal vel bokføres DEBET 1500 og reskontro og KREDIT 3201. Inntekter er kreditposter, mens kostnader er debetposter.

2a) ser riktig ut (nullstiller fjorårets avsetning ved å føre den med motsatt fortegn)
2b) Samme som 1a.
2c) ser riktig ut
2d/e) ser riktig ut. Ny avsetning for nytt år.

Saldo pr. 31.12.2016 blir:
Kredit 2900 kr. -200.000
Kredit 3290 kr. -40.000

Saldoen på konto 3290 i 2016 består av
a) Tilbakeført avsetning fra 2015 -240.000
b) Ny avsetning for 2016 200.000
Saldo pr. 31.12.2016 = -40.000
Du kan godt kalle konto 3290 for «Endring i Periodiserte Inntekter» siden det gir bedre forstÃ¥else for hva denne kontoen egentlig er.

Konto 2160 har kontonummer som angir at det er langsiktig gjeld. Kontoplanen til https://www.iexcelbooks.no (som jeg bruker) har konto 2970 Uopptjent inntekt som passer bra å bruke.

Mvh. Sigurd Renander
statsautorisert revisor

Reply
Tommy says 23. juni 2017

Takk for gode svar.
Hvis jeg oppretter en ny konto 2970 Uopptjent inntekt i kontoplanen min, hvilken konto i Næringsoppgave 1 skal dette gå til?

Reply
Tor Inge Sporstøl says 5. desember 2017

Hallo. Jeg er eier og regnskapsfører i et lite firma. Vi holder til i min familieeide låve.

Det jeg lurer på er hvordan en skal kunne føre inn ubetalt husleie inn i regnskapet for 2017 nå ved årsslutt. Vi er under oppstart og har da ikke nok midler til å betale husleien ved årsslutt men vi skulle på en eller annen måte fått det inn i regnskapet slik at en kan vise til det i regnskapet at vi har fått en faktura på husleie som da vil være ubetalt ved årets slutt.

Kan du gi meg en forklaring om det finnes en måte å gjøre dette på.

Reply
Sigurd Renander says 5. desember 2017

Hei,

GÃ¥r ut fra firmaet er et aksjeselskap, og ikke et enkeltpersonforetak?
Da vil det være riktig å bokføre husleiekostnad etter kontrakt/avtale. Det prinsippet gjelder for både utleier og leietaker.
Jeg ville sørget for å utstede en vanlig faktura for årets husleie med dato 31.12.2017. Fakturaen bokføres og innrapporteres som inntekt for utleier. For leietaker bokføres fakturaen som husleiekostnad, og vil inngå i innrapporterte tall i Skattemelding og næringsoppgave. Slik jeg forstår ligger selskapet an til å få underskudd.

At fakturaen ikke blir betalt før i 2018 eller senere når firmaet har likviditet til det, betyr ikke noe for inntekts- og kostnadsføring. Det er nok mer riktig å se på dette som en avtale om betalingsutsettelse.

Husleieinntekten du får skal beskattet i 2017 uavhengig av om aksjeselskapet er i skatteposisjon i 2017 (dvs. om det selskapet får ikke er annet enn er et større fremførbart underskudd enn ellers). Det er leiekontrakten og de reelle forhold som bestemmer hva som er riktig.

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

Reply
Add Your Reply