Valg av nytt regnskapsprogram er viktigere enn du tror

Det er stor risiko for å velge et regnskapssystem som egentlig ikke passer deg og dine behov.
Du bør derfor tenke over følgende:

 • 1
  Ønsker du å binde deg opp til en langsiktig og kostbar avtale med en bestemt programvareleverandør?
 • 2
  Ønsker du å være nettbasert uten å vite hvor dine data og rapporter er lagret, og hvor godt sikret de er? 
 • 3
  Ønsker du nettbasert løsning når du vet at myndighetene kan kreve utlevert alle data som er lagret om deg?
 • 4
  Kan du klare deg med en rimelig men superfunksjonell lokal løsning uten for mye integrasjoner?

Ingen bør binde seg opp i kostbare og langsiktige kontrakter med en stor programvareleverandør før det er nødvendig.

Det som trengs for å gjøre en god jobb med regnskap er to ting: God kompetanse og riktige verktøy.

Den beste og rimeligste måten står iExcelbooks.no for. Her slipper du å binde deg. Du kjøper bare et medlemskap, iExcel Regnskap Premium, og betaler kr. 1600 for et regnskapsår. Dette er alt du betaler og medlemskapet avsluttes automatisk noen måneder etter regnskapsårets utgang. Har du hatt iExcel Regnskap Premium for 2018, velger du selv om du vil kjøpe det nye 2019-medlemskapet for å kunne bruke iExcel Regnskapsbok Premium videre på dine 2019-regnskap.

Medlemskapet iExcel Regnskap Premium gir deg beste og billigste regnskapsløsning. Med på kjøpet får du tilgang på mye gratis kompetanse både i brukermanualen og på iExcel brukerforum. iExcel Premium medlemmer med behov for hjelp, får en erfaren statsautorisert revisor til omtrent den prisen andre må betale for en regnskapsassistent uten særlig utdannelse eller erfaring.

Med en gang du har kjøpt ditt Premium-medlemskap kan du laste ned og ta i bruk iExcel Regnskapsbok Premium. Du kan bruke programmet fritt på alt du har av regnskapsoppgaver. De fleste liker å jobbe på iExcel-måten fremfor andre regnskapsløsninger, som er for rigide, for dyre eller for teknisk kompliserte.

Selv om du ikke har jobbet i Excel-systemer før, er det ikke noe vanskeligere enn andre regnskapssystemer. Det er heller en stor bonus at du lærer deg Excel mens du jobber med bokføring. Og hvis du har erfaring fra bruk av Excel, får du utnyttet alt du har av Excel-kompetanse, og får utviklet den til nye høyder.

iExcel Regnskap Premium-medlemskapet koster bare kr. 1600 for ett regnskapsår, og kostnaden spares fort inn gjennom økt produktivitet, arbeidsglede og kompetanse.

iExcel Regnskapsbok Premium

Du får ikke bokføring til å bli mer oversiktlig og forståelig enn i iExcel Regnskapsbok Premium. Jobben gjøres i oversiktlige Excel-tabeller, og du kan legge inn data valgfritt på mange ulike måter, og i den rekkefølgen du ønsker. Det betyr at du jobber på en mer naturlig og effektiv måte, enn når du tvinges til å gjøre alt på en måte et datasystem tvinger deg til. Med iExcel Premium slipper du unna komplekse og kostbare helintegrerte løsninger. Og hvis du gjør feil (alle gjør feil i blant), så er det en smal sak å korrigere de.

Fri nedlastning og bruk

Medlemskapet iExcel Premium gjelder for ett og ett regnskapsår. Du personlig får fri nedlastning og bruk av iExcel Regnskapsbok Premium for det året du har medlemskap for. Det gir store fordeler at du får bruke dette regnskapssystemet til å bokføre mer enn bare ett regnskap. Da kan du bruke iExcel Regnskapsbok Premium til å lære deg regnskap, lære deg Excel, løse teoretiske oppgaver eller til å sette opp kladderegnskap, prosjektregnskap, husholdningsregnskap mv. Økt bruk koster deg ingenting, så da er det bare å sette i gang å bruke systemet så mye som mulig.

Er du profesjonell innen regnskap

Regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med regnskap, bør ha et aktivt iExcel Regnskap Premium medlemskap og bruke iExcel Regnskapsbok Premium på nye klienter, småklienter, vanskelige klienter og oppdrag som gjelder rekonstruering av et regnskap. iExcel Premium er det mest fleksibele regnskapssystemet fordi regnskapet kan bygges brikke for brikke. Regnskapet er å anse som en regnskapskladd helt til det er avstemt og korrekt. Feil kan korrigeres direkte i bokføringsarket. Dette gjør iExcel Regnskapsbok Premium til et praktisk og verdifullt verktøy for bruk på virksomheter uten etablerte rutiner eller hvor det ikke er fastlagt hvordan regnskapsføringen best kan organiseres.

Profesjonelle som bruker iExcel's systemer oppnår økt effektivitet og bedre oversikt. Informasjonen som ligger i filtrerbare Excel-rapporter gjør avstemming av regnskapsposter og dokumentasjon til en lek.

Vær klar over at alle som bruker iExcel Premium Regnskapsbok på oppdrag mot betaling, må tegne medlemskapene inkl. klientlisens! 

Hvordan regnskapsprogrammet iExcel Premium fungerer

En iExcel Regnskapsbok Premium består av 2 makroaktiverte Excel-filer som er koblet sammen. Filene åpnes i Microsoft Excel. Noen av regnearkene er for registrering av data, mens andre er rapportark. All programkode ligger i Excel-filene, og er opphavsrettslig og fysisk beskyttet. Siden program og data ligger i de samme filene kan programmet enkelt flyttes fra en datamaskin til en annen.

Utgangspunktet for iExcel Regnskapsbok Premium er at det er en lokal løsning hvor filene er lagret på/kjøres fra harddisk. En rekke av fordelene til nettbaserte løsninger (automatisk backup, tilgang til filene fra flere datamaskiner og deling av informasjon) kan enkelt oppnås ved at filene lagres på en Dropbox-filmappe (eller tilsvarende).

Hva mer gir Premium-medlemskapet

Den viktigste medlemsfordelen er fri nedlastning og bruk av et Excel-verktøy som for i mange tilfeller er bedre enn et tradisjonelt regnskapsprogram eller webløsning.

I tillegg gir medlemskapet kunnskaper og kompetanse på både Excel og bokføring. Statsautorisert revisor Sigurd Renander deler gjerne sine kunnskaper med Premium-medlemmene i iExcel Community. Han kan også gi konsulentbistand på f.eks. oppstart av bokføring, årsavslutning og ligningspapirer. På iExcel Forum kan man stille spørsmål og få svar på ulike spørsmål som har med regnskap og Excel, samt iExcel's systemer å gjøre.

iExcel gir ut både brukermanualer og videoer for at medlemmene skal kunne gjøre bokføringen enda bedre.

Hvis noen av vanvare ødelegger formler i en fil, eller trenger hjelp til andre forhold, er det bare å ta kontakt med iExcel for å finne en løsning. Med iExcel's fleksible systemer har få begrensninger for det som er mulig.

Hvilke andre tilbud har iExcel?

iExcel tilbyr også Premium Excel-systemer for Faktura og Lønn. iExceler-medlemskapet gir stor rabatt på samlet kjøp av Premium Regnskap, Faktura og Lønn.

Mini-varianter finnes i alle tre kategoriene. Disse er ikke så gode at de kan anbefales brukt annet enn i helt mikroskopiske forhold. iExcel Mini er ment for de som ikke kjenner til Excel-systemer fra før, og som er usikre på om de kan bruke iExcel på sin datamaskin.

Innholdet i Premium gir langt bedre oversikt og mange flere muligheter til en liten ekstrakostnad. Derfor vil det alltid lønne seg med Premium og unngå å bruke mye tid i gratis modell som har store svakheter.

Hvordan kjøpe iExcel Premium medlemskap?

Medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2018 er et verdifullt verktøy å ha i verktøykassa. Prisen er kr. 1.600 (+ merverdiavgift) for å få et meget fleksibelt og godt regnskapsverktøy du kan bruke uten begrensninger.

Medlemskapet kan kjøpes hos iExcel ved å klikke på knappen under: 


Videoen nedenfor er ikke oppdatert, og viser tall for 2015. Du ser likevel prinsippene og videoen er like relevant i dag og for senere årsversjoner av programvaren. iExcel sørger for å gjøre forbedringer og oppdateringer hvert år slik at du er trygg på at regnskapssystemet har den funksjonalitet og det innhold som kreves for skikkelig bokføring.