All posts by admin

Avsetninger av inntekter og kostnader 31.12

Jeg fikk spørsmål her om dagen fra en forening som hadde fakturert medlemskontigenten for 2015 i desember 2014. Spørsmålet gjaldt hvordan de skal bokføre fakturaen for å få inntekten i riktig år.

Les mer

Regnskap i foreninger, klubber og lag

Visste du at det er over 120.000 foreninger, klubber og lag i Norge? Hvert år blir det lagt ned en formidabel innsats av de tillitsvalgte som bruker sin fritiden på de ulike meningsfylte aktivitetene.

Les mer

Kontoplanen er regnskapets hjerte

Regnskap må bygges opp systematisk. Det er systematikk som gjør alt enkelt og raskt. Viktigst i så måte er kontoplanen. Det finnes en norsk standard kontoplan (NS4102) som alle kloke regnskapsførere

Les mer