Derfor skal du bruke reskontro

Hvorfor inngående og utgående fakturaer bør bokføres på reskontro Det er uforståelig at så mange ønsker å droppe reskontroføring i regnskapet. De tror de sparer inn på å vente til fakturaen

Les mer

Verdiendring markedsbaserte aksjer pr. 31.12

Konto 1801 Verdiendring markedsbaserte aksjer må ses i sammenheng med konto 1800 Markedsbaserte aksjer.  Dette gjelder først og fremst børsnoterte aksjer og foretak som kjøper og selger aksjer. Konto

Les mer

Årsoppgjørsdisposisjon i aksjeselskap 2015

Du er regnskapsfører og tror du har bokført alle bilag. Det er imidlertid ett bilag som gjenstår, og som ikke du skal glemme! Det er viktig at du overfører årsresultatet til balansen. Denne overføringen

Les mer
1 2 3 9