Årsoppgjørsposteringer og resultatdisponering 2016

Regnskapet for 2016 er ikke ferdig før årsresultatet er overført til egenkapitalen Dropper du å overføre resultatet, kommer du til å merke det! Alle beløp på debetsiden i balansen (sum eiendeler)

Les mer

Avgrenset regnskapskontroll / bokettersyn

Når du får brev fra Skatteetaten om avgrenset regnskapskontroll, er det ensbetydende med at du må sende inn en god del regnskapsrapporter, sammen med kopi av noen bilag. Avgrenset regnskapskontroll

Les mer

Få sendt inn mva-oppgaven for 2016 nå

Har du ansvar for rapportering på Altinn og ikke har fått sendt inn årstermin for moms, skal du ikke kaste bort mer tid. Skattemyndighetene kan fort tolke forsinkelser som tegn på at du mangel på

Les mer
1 2 3 10