Verdiendring markedsbaserte aksjer pr. 31.12

Konto 1801 Verdiendring markedsbaserte aksjer må ses i sammenheng med konto 1800 Markedsbaserte aksjer.  Dette gjelder først og fremst børsnoterte aksjer og foretak som kjøper og selger aksjer.

Konto 1800 er kontoen som skal brukes gjennom året. Saldoen på konto 1800 skal til enhver tid reflektere kostprisen for de aksjene som er i behold. Det betyr følgende: Les videre

Share

Årsoppgjørsdisposisjon i aksjeselskap 2015

Du er regnskapsfører og tror du har bokført alle bilag. Det er imidlertid ett bilag som gjenstår, og som ikke du skal glemme!

ÅrsoppgjørsdisposisjonerDet er viktig at du overfører årsresultatet til balansen. Denne overføringen blir gjerne det aller siste bilaget som skal føres i 2015. Hvis dette ikke blir bokført kommer inngående balanse 1.1.2016 ikke til å stemme. Da blir du tvunget til å gjøre en korreksjon i 2016, men får uansett problemet med feil tall i fjorårskolonnen i regnskap og næringsoppgave i fanget. Og dette ønsker du definitivt ikke! Les videre

Share

Disponering av resultatet for 2014

Forstå hvordan du skal bokføre den aller siste posteringen i regnskapet for 2014. Dette er viktig for å avslutte året med balanse i regnskapet og for at at inngående balanse for 2015 skal bli riktig.

Regnskapet må balansere

Her i dette blogginnlegget får du gode tips til hvordan dette gjøres for både aksjeselskaper og personlige foretak Les videre

Share
1 2 3 9

Excel-Regnskap: Skaff program her!

iExcel Regnskapsbok Premium

Kategorier