Varelager og endring i varelager

Lurer du på hvordan du får vareforbruk og bruttofortjeneste riktig i ditt regnskap?

Du har muligheten til å håndtere varelager på 2 ulike måter:

  1. La varelageret stå helt til 31.12 hvor du bokfører varelagerendring
  2. Føre varekjøp inn på lager og varekostnad ut for hvert varesalg

Metode 1 – Den enkleste og beste måten for småbedrifter er den første måten. Vareforbruket er ikke riktig gjennom året, men kommer på plass 31.12. Her har du et eksempel på bokføring av kjøp og salg av varer, og lagerendring:

  • Varekjøp:  Debet konto 4000 Varekjøp og kredit konto 2400 Leverandørgjeld
  • Varesalg:  Debet konto 1500 Kundefordringer og kredit konto 3000 Salg
  • Lagerendring 31.12: Opptalt varelager til inntakskost 31.12 – Opptalt varelager til inntakskost 1.1. = Endring i lagerbeholdning. Denne bokfører du D/K 1460 Beholdning av varer for videreslag med motkonto 4390 Beholdningsendring handelsvarer

Metode 2 – er ganske mye mer krevende, og anbefales kun for større bedrifter. Metoden krever at du bokfører vareuttak for hvert salg. Her har du et eksempel for en vare som koster 100 i innkjøp og selges for 180:

  • Varekjøp: Kr. 100   Debet konto 1460 Varelager / Kredit konto 2400 Leverandørgjeld
  • Varesalg linje nr. 1:  Kr. 180   Debet konto 1500 Kundefordringer / Kredit konto 3000 Salgsinntekter
  • Varesalg linje nr. 2:  Kr. 100  Debet konto 4000 Vareforbruk / Kredit konto 1460 Varelager

Teoretisk blir bokført vareforbruk og varelager alltid riktig med denne metoden.

Konsekvensen for resultatmålingen med de 2 metodene

Handelsvirksomheter må ha riktig bokført varelager pr. 31.12 og pr. 1.1. for å vise et riktig årsresultat. De må derfor foreta varetelling og beregne verdien av lagerbeholdningen, og deretter bokføre endringen i varelager. Dette gjelder i hvert fall hvis de benytter seg av metode nr. 1. Hvis de bruker metode 2, vil lageret teoretisk ha korrekt verdi. Men da må bokføringen av alle salgenes vareforbruk være gjort korrekt, og det kan ikke ha vært noe svinn. At varekjøp har blitt bokført korrekt er også en forutsetning. Uansett bør også disse virksomhetene ta en varetelling, for å finne ut om bokført varelager virkelig samsvarer med realitetene og er priset riktig. Ikke så sjelden vil varetellingen påvise både svinn og feilposteringer.

Bruttofortjeneste (Salgsinntekter – Vareforbruk) er også en størrelse som er direkte påvirket av at om varelageret har riktig verdi. Hvis varelageret har feil verdi, vil bruttofortjenesten også være feil.

Anbefaling

Bokføringen bør gjøres enklest mulig, og metode 1 bør velges. Hver gang man har behov for å vise et avstemt og korrekt regnskap, må varelageret telles og verdifastsettes. Når endringen i varelager er bokført, så ligger det til rette for at det vises et riktig resultat. Så lenge varelageret ikke endres, kan man ikke vite så mye om resultatet. Det kan faktisk vise seg å være helt feil.

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment:

5 comments
Add Your Reply