Kontoplan

Kontoplan er en samling av alle regnskapskonti tilknyttet et regnskap. Saldobalansen består av de kontiene i kontoplanen som det er ført transaksjoner på sammen med beløpsmessig saldo for valgt periode.

Hvor mange og hvilke regnskapskonti du skal ha i kontoplanen for din virksomhet må bestemmes av behovet. Er du næringsdrivende må kontoplanen være detaljert nok til at saldobalansen kan gi beløp til postene i næringsoppgaven.

Det er anbefalt å bruke 4-siffer i kontoplanen (hovedbok) og 3 (evt. 5 siffer) for reskontro-konti (i.e. kunde- og leverandørkonti). Da blir det enklere å skille hovedbokskonti fra reskontrokonti. Kundereskontroen kan gjerne starte med kunde nr. 101(evt. 10001 hvis fem sifre) og leverandørkonti på 501 (eller 50001).

I Norge har vi en norsk standard kontoplan som er godt innarbeidet og følger postene i næringsoppgave mv. Norsk standard bør danne grunnlaget for enhver kontoplan du bygger opp. Standard kontoplan vil i hovedtrekk alltid være organisert slik: 

 • Konto 1000 - 1999  Eiendeler (Balanse)
 • Konto 2000 - 2999 Egenkapital og gjeld (Balanse)
 • Konto 3000 - 3999 Driftsinntekter
 • Coins
  Konto 4000 - 4999 Varekostnad
 • Coins
  Konto 5000 - 5999 Lønnskostnad
 • Coins
  Konto 6000 - 7999 Annen driftskostnad
 • Coins
  Konto 8000 - 8099 Finansinntekter
 • Coins
  Konto 8100 - 8199 Finanskostnader
 • Coins
  Konto 8300 - 8399 Skattekostnad
 • Coins
  Konto 8400 - 8699 Ekstraordinære poster
 • Coins
  Konto 8800 - 8999 Overføringer og disponeringer

Hver gruppe har ytterligere inndeling i undergrupper med tilhørende konti. Driftsinntekter kan for eksempel ha følgende undergrupper og konti:

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​Salgsinntekter
 • Coins
  Konto 3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig
 • Konto 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 
 • Coins
  Konto 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet
 • Andre driftsinntekter
 • Coins
  Konto 3600 Leieinntekter
 • Konto 3880 Gevinst ved salg av varige driftsmidler
 • Coins
  Konto 3900 Andre driftsinntekter

For ytterligere informasjon om kontoplan, regnskapsgrupper og enkeltkonti henvises til nettstedet iExcelbooks.no. Her kan du laste ned gratis MIKRO-regnskapssystem i Excel (krever registrering). Du kan også bli Premium-medlem slik at du kan laste ned og bruke et komplett profesjonelt Premium Excel Regnskapssystem på din virksomhet eller virksomheter. 

Lykke til!