Regnskap i foreninger, klubber og lag

Visste du at det er over 120.000 foreninger, klubber og lag i Norge? Hvert år blir det lagt ned en formidabel innsats av de tillitsvalgte som bruker sin fritiden på de ulike meningsfylte aktivitetene. I utgangspunktet omfattes ikke noen foreninger, klubber og lag (heretter bruker jeg samlebetegnelse foreninger) av regnskapsplikt etter loven. Regnskapslovens §1-2 bestemmer at økonomiske foreninger har regnskapsplikt. I tillegg har andre foreninger regnskapsplikt om de har eiendeler med verdi over 20 mill. kroner eller over 20 ansatte. Stiftelser skiller seg ut, i og med at stiftelser alltid skal følge regnskapslovens regler for bokføring og årsregnskap, i tillegg til at de har innsendingsplikt til regnskapsregisteret.

Foreningers regnskapsføring er dermed underlagt foreningens egen beslutning/vedtekter, evt. vedtektene i et overordnet organ (f.eks. landsforbund) som foreningen er medlem i. Det må være opplagt at det også er god foreningsskikk å bokføre og avlegge regnskap i foreninger, og at det er styrets ansvar at dette blir gjort. At de fleste foreninger også har vedtektsfestet krav til å velge revisor understreker at regnskap blir tatt på alvor. Det er heller ikke noe krav til å velge registrert eller statsautorisert revisor i forneninger. Ofte sier vedtektene at revisor skal velges blant medlemmene. Ut fra revisors rolle, som er å kontrollere forvaltningen (dvs. styre og administrasjon), sier det seg selv at vedkommende må være uavhengig i forhold til de personene han/hun skal kontrollere. At revisor har regnskapskompetanse bør også være et viktig kriterium.

Undertegnede har selv vært medlem av en forening (Junior Chamber International)  i mange år og bekledt ulike roller, som bl.a. styreformann og kasserer. Min erfaring er at det er en fordel om foreningen kan beholde samme type regnskapssystem uavhengig av hvem som er kasserer. Det er ingen fordel å skifte system hver gang man skifter kassererer. Historikken er viktig. Det å beholde historikk gir grunnlag for «Best Practice» løsninger, og gode ting kan forsvinne veldig raskt i et unødig skifte av regnskapssystem. Min anbefaling til styrets formann er å aldri tillate skifte av regnskapssystem uten at dette har svært gode grunner som også er langsiktige.

iExcel AS tilbyr gratis regnskapsmodell i Microsoft Excel regneark i tillegg til fakturamodell med medlemsregister, kunderegister og leverandørregister. Alt dette er svært godt fungerende hjelpemidler som attpåtil er gratis. iExcel kommer i starten av 2010 til å lansere online-kurs som vil gi solid opplæring i grunnleggende regnskapsføring, Excel og bruken av selve applikasjonen. Prisen på opplæringen vil være svært gunstig i forhold til konkurrentene, og totalpakken gir virkelig valuta for penga.

Både de gratis Excel-modellene og kursene blir å finne på www.iexcelbooks.no.

Med vennlig hilsen

Sigurd Renander

Statsautorisert revisor

About the Author admin

Leave a Comment:

10 comments
Add Your Reply