Regnskap i små foreninger

I enkelte små foreninger lider bokføringen av manglende tid, manglende fokus eller manglende kompetanse. Det er lurt å ikke utsette bokføring av bilag til den dagen sakspapirene  til årsmøtet skal sendes ut. Hvordan skal man klare å få til å være á jour i løpet av foreningsåret?

Etter min oppfatning er det viktig med følgende:

  1. Riktig person
  2. Riktig verktøy
  3. Riktig fokus

1. Riktig person

Det kan være mest effektivt å samle alle oppgaver som fakturering, betaling og bokføring hos en og samme person. Om dette er foreningens leder eller en valgt kasserer spiller i utgangspunktet mindre rolle, så lenge denne personen er pålitelig og er motivert til å utføre jobben. Det er ikke alltid at utvalgte person har formell kompetanse på regnskap, men så er det da også en myte at regnskapsføring er så vanskelig. Det finnes rimelige kurs på markedet. På iExcel.no finner du ikke bare gratis regnskapsprogram i Excel, du kan også kjøpe Premium tilgang som både gir Premiumutgaven av softwaren og et innholdsrikt regnskapskurs til en svært rimelig penge.

2. Riktig verktøy

Det finnes et enormt utvalg av regnskapsprogrammer på markedet. Noen er dyre mens andre er rimelige. Noen krever lang tid på å lære seg dem, andre er mer intuitive å  bruke. Noen koster mer og mer ettersom tiden går, mens andre blir billigere med tiden. Noen er kjedelige og tungvinte, mens andre er morsomme og spenstige.

Har du ikke sjekket ut det Excel-programmet som tilbys på www.iexcel.no tidligere, så bør du gjøre det nå. Det finnes en GRATIS versjon som passer perfekt for små foreninger, stiftelser, klubber og lag. Regnskap bør bokføres med samme verktøy hvert år. Ingen foreninger bør bytte ut regnskapssystem hver gang de bytter regnskapsansvarlig. iExcel Model Regnskap gir morsom, lærerik, effektiv og hensiktsmessig bokføring.

3. Riktig fokus

Med rett person og rett verktøy, kommer riktig fokus nesten av seg selv. Det er likevel viktig at andre personer følger opp at bokføringen er á jour. Det virker motiverende på den regnskapsansvarlige at noen andre er opptatt av resultatene av jobben. Har foreningen en revisor, er det naturlig at vedkommende følger opp regnskapsføringen. Styret har alltid et overordnet ansvaret for forvaltningen av foreningen, og regnskapet bør opp til behandling mer enn en gang i løpet av året.

En som er regnskapsansvarlig i en forening, kan ha utbytte av å kunne diskutere ulike problemstillinger med andre i samme situasjon. Også på dette området har iExcel’s konsept mye for seg. Her finnes det både diskusjonsforum og «hjelpere», og siden «alle» kan litt Excel, er det lett å finne noen (selv blant foreningens egne medlemmer) som kan løse opp i eventuelle floker som måtte oppstå.

Med vennlig hilsen

Sigurd Renander

statsautorisert revisor

(Forfatteren er gründer av iExcel AS og vært toneangivende i utviklingen av konseptet som det refereres til i artikkelen)

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: