Kostnad eller eiendel?

På debetsiden i balansen har vi eiendeler, mens på debetsiden av resultatregnskapet finner vi kostnader. Det finnes en grense for når kostnader går over til å bli eiendeler. Tilsvarendre grense finnes

Les mer

Korreksjon av feil

Den beste måten å korrigere tidligere feilførte bilag på, er etter min mening å føre alt som var feil i dette bilaget tilbake med motsatt fortegn. Selv når bare en del av beløpet er feil, bør

Les mer

Regnskap i foreninger, klubber og lag

Visste du at det er over 120.000 foreninger, klubber og lag i Norge? Hvert år blir det lagt ned en formidabel innsats av de tillitsvalgte som bruker sin fritiden på de ulike meningsfylte aktivitetene.

Les mer