Krav til faktura på husleie

Betaling av husleie er en forpliktelse som reguleres av husleiekontrakten. Det er ikke alle utleiere som utsteder faktura for husleie.

Les mer

Stiftelse av AS og NUF

Aksjelovens § 2-5 stiller krav om at aksjeselskapet kun kan dekke stiftelsesomkostninger dersom de er angitt i stiftelsesdokumentet og aksjonærene har betalt inn dette ut over aksjekapitalen. I slike

Les mer

Årsoppgjørsdisposisjoner – resultatdisponeringer

Når du kommer til slutten av året skal både resultatregnskap og balanse gå i null. Sum saldi på resultatregnskapets konti utgjør posten «Årsresultat» (evt. «Årets overskudd»

Les mer