Avsetninger av inntekter og kostnader 31.12

Jeg fikk spørsmål her om dagen fra en forening som hadde fakturert medlemskontigenten for 2015 i desember 2014. Spørsmålet gjaldt hvordan de skal bokføre fakturaen for å få inntekten i riktig år.

Les mer

Årsavslutning/disponering av resultat 2013

Her kan du lese hvordan du bokfører den siste posteringen i regnskapet for 2013. Dette må gjøres riktig for at Inngående Balanse 2014 skal stemme.

Les mer

Reduser antall bilag i regnskapet!

Det er ingen vits å ha veldig mange bilag i regnskapet når bare ett eneste bilag kan gjøre samme nytten. Et eksempel på det er når det gjelder bokføring av banktransaksjoner. Månedlige bankutskrifter

Les mer