Kontoplanen er regnskapets hjerte

Regnskap må bygges opp systematisk. Det er systematikk som gjør alt enkelt og raskt. Viktigst i så måte er kontoplanen. Det finnes en norsk standard kontoplan (NS4102) som alle kloke regnskapsførere

Les mer

Periodiseringer hver måned eller ikke?

Innledning Periodisering er betegnelsen som brukes på fordeling av inntekter og kostnader i korrekt periode. Et annet ord for det samme er tidsavgrensning. Regnskapsloven har bestemmelser om dette i §

Les mer

Regnskapets historie

Luca Pacioli og Leonardo da Vinci levde sammen i mange år. De var begge matematiske genier. Mens Leonardo da Vinci som matematiker hadde mest fokus på ingeniørkunst, var Luca Pacioli mer tiltrukket

Les mer
1 8 9 10