Lær regnskap på den smarte måten

Den beste og raskeste måten for deg å lære regnskap på, er å følge ekspertenes metoder. Ved å bruke iExcel’s intelligente Excel-modeller kan du starte læringen allerede i dag. Etter hvert kan du ta hele regnskapet selv, og spare tusenvis av kroner hvert år på dine ferdigheter.

Lær av din regnskapsfører

Om du bruker ekstern regnskapsfører vil du ha tilgang på alle hans regnskapsdata, inklusive bokføringsjournal og hovedbok. En regnskapsførers jobb består hovedsaklig i å bokføre alle bilag med riktig beløp på riktige konti. I tillegg må det kontrolleres om det mangler noen bilag eller om noen er bokført to ganger. Din regnskapsfører har kunnskaper og erfaringer som tilsier at bokføringen skal være riktig.  Likevel er det er ingen tungtveiende grunner til at ikke du skal kunne ta bokføringen selv. Ved å kopiere din regnskapsførers bokføring, lærer du deg regnskap i løpet av noen få timer. Det du lærer er veldig relevant siden forkus er på bilag i din egen virksomhet. Du bygger også opp forståelse raskere med  bilag som du allerede kjenner godt.

 

Bilag behandles likt i hver kategori

Det er ikke mange bilagskategorier du trenger å forholde deg til. Ha som utgangspunkt at du skal lære deg de 5-6 mest vanlige bilagskategoriene. I en typisk bedrift dekker du over 95 % av alle bilag. I disse kategoriene kan du finne ut hvordan regnskapsfører systematisk har bokført bilagene. Noen typer bilag får oppfølgingsbilag som kommer på et senere tildspunk, f.eks:

  • Inngående fakturaer – utbetalinger til leverandører
  • Utgående fakturaer – innbetalinger fra kunder
  • Lønnsbilag – betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 

Hva trenger du av verktøy?

Ekstern regnskapsfører bruker et dataprogram eller web løsning. Slike regnskapsprogrammer er ekspertsystemer og krever svært mye av brukerne. I reklamen heter det seg at regnskapsprogrammene er brukervennlige og effektive. I din situasjon skal du droppe slike systemer. Du skal heller velge et system fra iExcel som gir deg mulighet til å gjøre feil uten at det får konsekvenser. Du retter opp feilen og tar med deg læringen den gir. iExcel gir ut ferdige modeller i Excel-regneark. Du trenger bare å ha en datamaskin hvor du har en nyere versjon av Microsoft Excel (Excel 2007/2010 for Windows, eller Excel 2011 for Mac). Har du et enkelt regnskap uten merverdiavgift og med få bilag, kan du starte med iExcel Regnskapsbok Gratis/Prøve-versjon. Hvis du har merverdiavgift og mer enn 100 bilag i året, går du for iExcel Regnskapsbok Pro.

 

Fordelene med iExcel-konseptet

Du oppnår mange fordeler ved å velge iExcel konseptet. Ditt kjennskap til Excel-regneark gjør at du kommer i gang umiddelbart. Excel er også det beste verktøyet for læring ved å bruke andres bokføring som opplærings-case. Noen vil faktisk påstå at det er det verktøyet. iExcel’s regnskapsbok har et gjennomtenkt, funksjonelt og ferdig definert oppsett, som kan brukes umiddelbart. Det er også:

  • markedets rimeligste løsning
  • din mulighet til å unngå å måtte kjøpe/leie regnskapsprogram
  • en løsningen som er personlig for deg, og gir deg alle fordelene
  • en steg-for-steg løsning som støtter prøving og feiling
  • bidrag til økt Excel-kompetane som gir økt effektivitet
  • kreativt, morsomt, fleksibelt og har ingen begrensninger

 

Etter å ha forsøkt å bokføre regnskapet like bra som ekstern regnskapsfører, står du overfor et interessant valg: Skal du fortsette å bruke ekstern regnskapsfører, eller skal du spare penger og bygge opp egen kompetanse ved å ta regnskapet selv.

Les mer om dine muligheter på:  www.iexcelbooks.no.

 

 

 

 

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: