Kontoplanen er regnskapets hjerte

Regnskap må bygges opp systematisk. Det er systematikk som gjør alt enkelt og raskt. Viktigst i så måte er kontoplanen. Det finnes en norsk standard kontoplan (NS4102) som alle kloke regnskapsførere og revisorer bruker. Det er ingen grunn til å velge noe annet enn standard kontoplan. Om du laster ned iExcel Model Regnskap fra www.iexcel.no får du med en fil som heter index.xls. Denne filen inneholder norsk kontoplan på norsk, engelsk og nynorsk. Av og til kan det være veldig praktisk å ha den engelske oversettelsen tilgjengelig. Næringslivet blir mer og mer internasjonalt.

Du kommer selvsagt aldri til å behøve alle kontiene i kontoplanen. Du trenger kanskje 40-50. I nevnte index-fil har jeg ordnet dette ved at du har full kontoplan tilgjengelig til enhver tid, men at du i regnskapsprogrammet merker av de kontiene du bruker. Deretter kan du filtrere slik at kun disse kontiene vises.

I små og oversiktlige bedrifter er rådet å velge færrest mulig konti.

Noen regler må følges for å den rette systematikk:

  • Bankkonti – En regnskapskonto for hver bankkonto. Døp om regnskapskontoen slik at bankkontonummeret fremgår tydelig i navnet.
  • Konti som gjelder innberetningspliktige ytelser må være til stede. Du kan slå sammen konti i resultatregnskapet. Konto 5010 kan omfatte både lønn, feriepenger og andre utbetalte ytelser som behandles som lønn. Konto 5410 Arbeidsgiveravgift (AGA) kan godt inneholde både betalbar AGA (av periodens utbetalte lønn) og avsatt AGA (av feriepengeavsetningen). I balansen bør man ha separate konti for avsatte feriepenger og skyldig lønn, samt for skyldig arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift på feriepenger.
  • Skill ut alle kostnader som ikke er skattemessig fradragsberettiget på egne konti. Det samme gjelder evt. skattefri inntekter. Dette er viktig for å gjøre arbeidet med årsoppgjør, skatteberegning og ligningspapirer til å gå mest mulig automatisk.
  • Bruk gjerne to konti for hver type driftsmidler. En for kostpris og en for akkumulerte avskrivninger. Velger du å benytte samme avskrivninger i regnskapet som de skattemessige saldoavskrivningene holder det med en konto.
  • Mellomregning med aksjonær og mellomregning med morselskap har du som hovedbokskonto (dvs. ikke reskontro). En konto for hver av aksjonærene (som det er transaksjoner med). Det er enklere å bokføre direkte i hovedbokskonto enn det er i reskontro.
  • Periodiseringer og avsetninger. I den grad du tar med slike poster, forsøk å samle dem, men gjør det i et regneark-system. Lag et regneark for beregning og lag et rapporteringsark med ferdig kontert bilag som du kan skrive ut.
  • For salgskonti, skiller du ut konti som har merverdiavgift fra de som ikke har, og du har en konto for hver mva-sats (25%, 14% og 8%). Har du bare omsetning til full sats, tar du selvsagt og dropper de andre kontiene.

Listen er nok dessverre ikke uttømmende, men jeg håper dette kan være noen tanker til inspirasjon.

Mvh. Sigurd Renander

About the Author admin

Leave a Comment: