Derfor skal du bruke reskontro

Hvorfor inngående og utgående fakturaer bør bokføres på reskontro

Det er uforståelig at så mange ønsker å droppe reskontroføring i regnskapet. De tror de sparer inn på å vente til fakturaen er betalt for å stifte betalingsbilaget til fakturaen, og bokføre faktura og betaling som én transaksjon (som føres direkte mot bankkonto).

Kanskje er det noen som sparer tid på å kutte ut reskontro på noen bilag. Det kan være. Men det blir en kortsiktig gevinst man får av å droppe reskontro. Les hele dette innlegget og du vil forstå at det er mye bedre å bokføre inngående og utgående fakturaer over reskontro.

Her er min mening: Reskontro lønner seg alltid der fakturaen og betalingen ikke er på samme dato, eller at betalingen kan være på et annet beløp. Dette gjelder kundefakturaer så vel som leverandørfakturaer.

1.      Forskjellig dato på faktura og betaling

Det vanlige er at fakturaer har noen dagers betalingsfrist. Betalingen skjer derfor på en senere dato enn fakturadatoen.

Når reskontroføring droppes vil følgende uheldige ting oppstå:

 1. Enten fakturaen eller betalingen må bokføres med feil dato. Kanskje også feil måned eller til og med feil år. Det er bare på den måten at man kan føre faktura og betaling på en bilagslinje.
 2. Hvis man bokfører etter betalingsdato: Salget/kjøpet og tilhørende merverdiavgift bokføres på feil periode. Dette er ulovlig og i strid med god regnskapsskikk.
 3. Hvis man bokfører etter fakturadato: Her vil betalingsdatoen bli feil, og bokført banktransaksjoner blir så å si umulig å ha kontroll på. Bankavstemming blir en komplisert, tidkrevende og uoversiktlig prosess. Det blir umulig å vite om bokført saldo i bank stemmer.

2.      Betalingen har annet beløp enn fakturaen, evt. at betalingen skjer i avdrag

Det kan være mange grunner til betalt beløp ikke stemmer 100 % med fakturabeløpet. Den som insisterer på ikke å bruke reskontro, får nå et sett med enda større problemer å forholde seg til:

 1. Hvilket beløp skal nå føres for transaksjonen? Når beløpet på fakturaen og beløpet for betalingen er ulikt, må dette håndteres i regnskapet på et vis.
 2. Hvordan skal man nå ha oversikt over fakturaer som er delbetalt eller betalt med feil beløp+

Så, er det egentlig noe å spare på å droppe reskontro? Svaret er et klart nei! Du skal føre regnskapet ditt på den måten som gjør at det til enhver reflekterer realitetene. Med et godt bokført regnskap, kan du se i de ulike rapportene hva som har skjedd. Du trenger ikke å kaste bort tid på å lure på hva som har skjedd, og du unngår misforståelser og feil.

 

Slik bokfører du på reskontro:

Det er kun aktuelt med reskontro når du fører på hovedbokskontiene 1500 og 2400 (Kundefordringer og Leverandørgjeld). Ethvert bilag som bokføres på konto 1500 og 2400 skal ha reskontronummer lagt inn i feltet for reskontro. Summen av alle kundereskontroer skal være identisk med saldoen på konto 1500 Kundefordringer. Summen av alle leverandørreskontroer skal være identisk med konto 2400. Det skal ikke legges inn reskontronummer på bilag som føres på andre konti enn 1500 og 2400.

 • Bokfør utgående fakturaer for seg, og etter fakturadato. Kreditposteringen føres på en konto for Salgsinntekter. Debetposteringen føres på konto 1500 Kundefordringer + den enkelte kundes reskontro. Reskontroen får en debetsaldo som står der til fakturaen er betalt.
 • Bokfør betalingen etter den betalingsdatoen banken opererer med. Debetposteringen blir Bankkonto. Kreditposteringen blir konto 1500 Kundefordringer + den enkelte kundes reskontro. Bokføringen av full betaling av en faktura gjør at reskontrosaldo for denne blir kr. 0.
 • Tilsvarende gjelder for inngående fakturaer, men med motsatt debet/kredit-konto for posteringene, og leverandørreskontro i stedet for kundereskontro. Inngående faktura bokføres etter fakturadato debet kostnadskonto og kredit 2400 Leverandørgjeld + den enkelte leverandørs reskontro. Betalinger føres debet 2400 Leverandørgjeld + reskontro og kredit bank.

 

Du får stor gevinst av reskontroføring:

 • Du får spesifisert saldo på hovedbokskontiene 1500 og 2400 ned på hver enkelte kunde/leverandør.
 • Du kan oppdage feilføringer ved at kundekonti står med kreditsaldo eller leverandørkonti står med debetsaldo.
 • Du kan ta ut rapporter for å se alle transaksjoner for hver enkelt kunde/leverandør.
 • Du får bokført alle fakturaer på fakturadato, og alle betalinger på betalingsdato.
 • Inntekter og kostnader blir bokført i riktig periode samtidig som banktransaksjoner gjør det. Det blir enkelt med bankavstemming.
 • Delbetalinger, dobbeltbetalinger og avvikende betalinger håndteres automatisk og kan lett oppdages ved en gjennomgang av reskontro.
 • Du overholder bokføringsreglene i lover og forskrifter.

 

Lykke til med ditt regnskap og bokføring på reskontro 🙂

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
Statsautorisert revisor

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: