Category Archives for Info

Disponering av resultatet for 2014

Forstå hvordan du skal bokføre den aller siste posteringen i regnskapet for 2014. Dette er viktig for å avslutte året med balanse i regnskapet og for at at inngående balanse for 2015 skal bli riktig. Her

Les mer

Avsetninger av inntekter og kostnader 31.12

Jeg fikk spørsmål her om dagen fra en forening som hadde fakturert medlemskontigenten for 2015 i desember 2014. Spørsmålet gjaldt hvordan de skal bokføre fakturaen for å få inntekten i riktig år.

Les mer

Årsavslutning/disponering av resultat 2013

Her kan du lese hvordan du bokfører den siste posteringen i regnskapet for 2013. Dette må gjøres riktig for at Inngående Balanse 2014 skal stemme.

Les mer