Avgrenset regnskapskontroll / bokettersyn

bokettersyn

avgrenset kontroll regnskap

Når du får brev fra Skatteetaten om avgrenset regnskapskontroll, er det ensbetydende med at du må sende inn en god del regnskapsrapporter, sammen med kopi av noen bilag. Avgrenset regnskapskontroll blir ofte avholdt i forbindelse med merverdiavgiftsregistrering, eller en bestemt mva-termin.

For å være forberedt på dette, bør du ha et ferdig bokført, avstemt  og riktig regnskap. Er du à jour med regnskapet får du sendt inn det Skatteetaten ber om så fort som mulig. I brevet du har fått står det trolig spesifikt at du må sende inn følgende:

  • Bokføringsspesifikasjon (bilagsjournal)
  • Kontospesifikasjon (hovedbok)
  • Spesifikasjon av merverdiavgift, jf. bokføringsforskriften § 3-1 nr. 8
  • Kunde- og leverandørspesifikasjon (med både åpne og lukkede poster)

Det er alltid litt skremmende å motta slike brev fra Skattetaten. Er du ukjent med terminologien kan du lett tenke at saken er verre enn den er. Heldigvis er det ingenting å frykte med et bokettersyn så lenge du har orden i papirene.

Spørsmålet er derfor: HVORDAN KOMME I ORDEN MED PAPIRENE?

Du har kanskje sendt inn mva-oppgaver (mva-melding) basert på notater og beregninger i et Excel-regneark. Det er bra det, men hjelper så lite når du er mye mer tjent med å sende inn profesjonelle rapporter.

Heldigvis for deg finnes det et profesjonelt excelbasert regnskapssystem som hjelper deg med alle rapportene. Selskapet iExcel AS har hvert år siden 2009 levert et prakteksemplar av et regnskapssystem basert på Excel-grensesnittet. Dette regnskapsprogrammet er enkelt og rimelig i anskaffelse, og har innhold som imponerer selv den dyktigste og mest kresne revisor og regnskapsfører. Det er et regnskapssystem som passer for nybegynnere så vel som eksperter. Regnskapsprogrammet heter iExcel Regnskapsbok Premium.

Det første du vil sette pris på med iExcel Premium er at du bokfører alle bilagene i ett eneste oversiktlig regneark. Det betyr at du har alle data samlet, og kan bruke alle muligheter som Excel byr på for å få tallene riktig på plass. Bruk Søk-Erstatt, Angreknapp, Filtrering… alt det du finner formålstjenlig. Det er Excel-grensesnittet som er nøkkelen. Du kan kontrollere bokføringen og rette opp i feil mye enklere enn med noe annet regnskapsprogram. De ulike rapportarkene gir tilsvarende gode muligheter for oversikt og kontroll. At det er så enkelt å korrigere feil som er gjort eller å justere bilagstekster som er misvisende er slett ingen ulempe.

iExcel Regnskapsbok Premium byr på følgende ark og rapporter som du og Skatteetaten er interessert i:

  • Bokføringsspesifikasjon = bokføringsarket, som heter ’Reg.’
  • Kontospesifikasjon = regnearket ’Full HB’
  • Spesifikasjon av merverdiavgift = Utskrift av mva-konti fra arket ‘Spes. HB-MVA’.
  • Kunde- og leverandørspesifikasjon = regnearket ’Full KR’ og ’Full LR’
  • I tillegg sender du med saldolister for HB og Reskontroer i arkene ’Saldobalanse’, ’Kunder’ og ’Leverandorer’

Alt kan skrives ut til både printer og PDF. Dermed kan sende PDF-filer til Skattekontoret på Epost sammen med scannede bilagskopier som de har bedt om.

Etter at Skattekontoret har fått rapportene vil du sannsynligvis ikke høre noe mer, så lenge alt er i orden.

iExcel Regnskapsbok Premium får du gjennom å tegne medlemskapet iExcel Premium Regnskap for relevnt år på www.iexcelbooks.no Som Premium-medlem får du gunstig medlemspris hvis du vil ha eksperthjelp til å gjennomgå bokføringen og all dokumentasjon før du sender den inn.

Lykke til!

 

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

 

 

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment:

2 comments
Add Your Reply