All posts by Sigurd Renander

Korreksjon av feil

Den beste måten å korrigere tidligere feilførte bilag på, er etter min mening å føre alt som var feil i dette bilaget tilbake med motsatt fortegn. Selv når bare en del av beløpet er feil, bør

Les mer
1 7 8 9