All posts by Sigurd Renander

Verdiendring markedsbaserte aksjer pr. 31.12

Konto 1801 Verdiendring markedsbaserte aksjer må ses i sammenheng med konto 1800 Markedsbaserte aksjer.  Dette gjelder først og fremst børsnoterte aksjer og foretak som kjøper og selger aksjer. Konto

Les mer

Årsoppgjørsdisposisjon i aksjeselskap

Du er regnskapsfører og tror du har bokført alle bilag. Det er imidlertid ett bilag som gjenstår, og som ikke du skal glemme! Det er viktig at du overfører årsresultatet til balansen. Denne overføringen

Les mer

Disponering av resultatet for 2014

Forstå hvordan du skal bokføre den aller siste posteringen i regnskapet for 2014. Dette er viktig for å avslutte året med balanse i regnskapet og for at at inngående balanse for 2015 skal bli riktig. Her

Les mer