All posts by admin

Periodiseringer hver måned eller ikke?

Innledning Periodisering er betegnelsen som brukes på fordeling av inntekter og kostnader i korrekt periode. Et annet ord for det samme er tidsavgrensning. Regnskapsloven har bestemmelser om dette i §

Les mer

Regnskapets historie

Luca Pacioli og Leonardo da Vinci levde sammen i mange år. De var begge matematiske genier. Mens Leonardo da Vinci som matematiker hadde mest fokus på ingeniørkunst, var Luca Pacioli mer tiltrukket

Les mer